суббота, 10 октября 2015 г.

О крахе единства цифрового пространства национальных (государственных) архивов славянских государств или о том, как… торговали – веселились, посчитали – прослезились

В развитие поста:
http://svdrokov.blogspot.ru/2015/09/blog-post_20.html 

И все-таки Первая конференция национальных (государственных) архивов славянских государств, посвященная событиям Первой мировой войны, состоялась! Пусть без предварительной и доступной всем славянам программы, но… случилась. Даже в формате посиделок. Сидим, говорим, улыбаемся и… машем… 

«Архивы Беларуси» 28 сентября 2015 опубликовали весьма краткий обзор деятельности этого знакового события: «24-26 сентября 2015 г. в г. Любляне (Республика Словения) под эгидой международной организации «Форум славянских культур»

О Форуме см:
http://fsk.si/

и Архива Республики Словения прошла 1-я научная конференция национальных (государственных) архивов славянских государств, посвященная событиям Первой мировой войны. В работе конференции принял участие директор Национального исторического архива Беларуси Яцевич Д.В., который представил доклад на тему: «Первая мировая война в документах Национального исторического архива Беларуси».

Форум славянских культур – международная организация, объединяющая представителей культуры, образования, архивов и науки государств, население которых говорит на славянских языках. Штаб-квартира Форума находится в г. Любляне. В его работе в качестве полноправных членов или наблюдателей принимают участие представители 13 славянских государств: Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Польши, России, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Черногории и Чехии. В рамках конференции прошла презентация сборника документов «Беларусь в годы Первой мировой войны», подготовленного Национальным историческим архивом Беларуси к 100-летию начала Первой мировой войны.

Источник:
http://archives.gov.by/index.php?id=news&off=0

5 октября 2015 Архив Республики Словения приоткрыл занавес этой конспиративной конференции, собравшей представителей кресел от директоров до их заместителей из девяти славянских стран: Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Македонии, Польши, России, Сербии и Словении. Обратите внимание, с отсутствием: Словакии, Украины и Чехии.

По итогам конференции разработана многообещающая программа, где об участии России ни слова! В частности, Беларусь, Хорватия, Польша и Словения образуют Рабочую группу, которая до конца ноября 2015 должна собрать предложения всех участников. В 2016 славянам обещан сводный каталог Национальных архивов славянских стран. Что в современных условиях кажется невероятным в условиях ИТ-технологий и интернет пространства! Неужели опять какой-то бумажный каталог, это же – абсурд!

В 2016 намечено проведение Второй Конференции национальных (государственных) архивов славянских государств в Польше, а в 2017 – в Хорватии. В 2017 обещан Путеводитель по архивным документам Первой мировой войны, вроде как под эгидой международной организации «Форум славянских культур».

Источник:
http://www.arhiv.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1217/5818/43711530afb6369f8fa2a9d93ef11cb1/

Из программы конференции (опубликованной 5 октября, то есть спустя 10 дней после завершения ее работы):
http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/novice/2015/OKTOBER_2015/1_mk_skupaj.pdf

стало известно, что 25 сентября выступала представитель от России – директор Российского государственного военно-исторического архива

См.:
http://ргвиа.рф/

Вообще-то, читая из программы конференции об ее истории, как-то становится не по себе. Неужели до уровня посиделок можно «замылить» цели и ожидания!

«Mag. Andreja Rihter, Direktorica Foruma slovanskih kultur Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur se je pred leti pridružila prvim srečanjem arhivistov slovanskih držav, ki so se zgodila na pobudo Petra Pavla Klasinca, predstojnika Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Univerze v Mariboru in direktorja izpostave inštituta v Trstu. Druženja, na katerih so potekala izmenjave izkušenj, so se dogajala v Ljubljani, Lipici in Trstu. Ker je poslanstvo FSK oživčevati kreativnost slovanskih kultur, povezovati institucije in posameznike ter, z različnimi aktivnostmi, srečanji, dobrimi praksami, omogočiti napredek v razvoju njihovega strokovnega dela, smo leta 2013 s skupno razstavo Slavic Capitals in 2D (otvoritev te je bila v palači UNESCO v Parizu) in prvim projektom povezovanja povezali arhive v slovanskih regiji. 1. Mednarodna konferenca Together je tako nadgradnja strokovnega povezovanja in hkrati skupnega nastopa v strokovni in splošni javnosti izven meja slovanskih držav. Arhivi namreč v zadnjem času končno le postajajo kulturne institucije z odprtimi vrati, skozi katera je mogoč dostop do spoznavanja neznanega med že znanim in pogosto doslej skrito arhivsko gradivo pokazati na odkrit, sodoben način. Prva svetovna vojna se ponuja kot najboljši primer za razpravo o hranjenju arhivskega gradiva in digitalizaciji, katero bi želeli končati do 100. obletnice njenega konca, leta 2018. V FSK smo prepričani, da so skupne zgodbe sedanjosti, na temelju v arhivih »spravljenih« zgodb, uspešne zgodbe prihodnosti. Strokovna povezovanja in izmenjave dobrih praks v slovanskem prostoru in širše pa pot do spoznavanja drug drugega ter slovanskih kultur v evropskem in svetovnem kulturnem prostoru.

Mag. Bojan Cvelfar, Direktor Arhiva Slovenije Ideja o konferenci nacionalnih arhivov slovanskih držav ima namen nekoliko bolj povezati udeležene arhive ter hkrati seveda izmenjati izkušnje. Tema za prvo takšno konferenco se je ponujala kar sama, saj v teh letih praktično v vseh evropskih državah obeležujemo 100. obletnico prve svetovne vojne. Pri teh raznih obeležitvah pa bolj ali manj aktivno sodelujemo tudi arhivi. Arhivi smo zakladnice spomina, tudi tako bolečega, kot je prva svetovna vojna. Velika vojna, kot so jo poimenovali po njenem končanju. Vojna, v kateri je izgubilo življenje premnogo ljudi in za katero je ostalo razdejanje. Za njo pa so ostali tudi arhivski dokumenti – pričevalci tega hudega časa. Številne med njimi hranimo tudi arhivi slovanskih držav, saj je bila vojna vihra zelo konkretno prisotna tudi na tem območju. Ne dvomim, da bo konferenca pokazala, kako pestro in pomembno arhivsko gradivo na to temo hranimo tudi slovanski arhivi, po drugi strani pa tudi, kako je to gradivo strokovno obdelano in dostopno raziskovalcem. Zato menim, da je prav izbrana tema izjemno primerna za prvo konferenco, za katero iskreno upam, da bo postala tradicionalna ter da se bo v naslednjih letih lotila še drugih, predvsem seveda pomembnih strokovnih tem in vprašanj, saj le teh kar mrgoli».

О какой такой «демонстрации разнообразного и богатого архивного материала на конференции», по словам директора Национального архива Словении г-на Bojan Cvelfar, может идти речь? Где оно, у кого – богатство и разнообразие, а главное – доступность?! У славян?.. 

Фото Arhiv Ministrstva za kulturo

Комментариев нет:

Отправить комментарий