суббота, 29 июля 2017 г.

Роман без героя: Минобороны России, тиражируя архивные документы, без их контрольно-справочных сведений (поисковые данные (шифр), ссылки на предшествующие публикации), провоцирует недоверие славянских стран… и усиление декоммунизации

Летом 1944 года войска 1 Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. О том, как это происходило, и чему стали свидетелями бойцы и командиры Красной Армии при освобождении Польши – в новом уникальном историческом проекте официального сайта Минобороны России.

В рассекреченных документах показаны многочисленные факты благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, об их обещаниях увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, завет заботиться о которых они будут передавать через поколения...

Источник:
http://poland1944.mil.ru/

Откройте эту страницу сайта и убедитесь в том (на дату моего поста), что ни под одним из тиражируемых документов не указаны поисковые данные (шифр) документа, ссылки на предшествующие публикации. Стоит ли удивляться таким вот комментариям?..

Komunikat Instytutu Pamięci Narodowej – komentarz do opublikowanych przez resort obrony Federacji Rosyjskiej dokumentów …Opublikowane dokumenty, mówiące o wkroczeniu Armii Czerwonej na centralne ziemie Polski, nie przynoszą żadnego novum: tego typu źródła z archiwum Ministerstwa Obrony FR – mówiące o reakcjach ludności polskiej na wkroczenie Armii Czerwonej, zbrodniach niemieckich na Narodzie Polskim czy działaniach bojowych Armii Czerwonej na tym terenie – były wcześniej publikowane. Chociaż dokumenty te przenikał duch niechęci do legalnych władz Rzeczypospolitej (pisali je bowiem wykonawcy stalinowskiego planu zniewolenia Polski) – dochodziły w nich do głosu krytyczne opinie społeczeństwa polskiego związane z wkroczeniem Armii Czerwonej do Polski, obawy z tym związane, a nawet protesty – przeciwko represjom i ograniczaniu wolności obywatelskich, jakie przyniosło zajęcie ziem polskich przez Sowiety. W zamieszczonych na stronie resortu dokumentach niczego takiego nie odnajdziemy – prezentują jedynie idylliczny obraz „wyzwolenia”.

Można zrozumieć odnotowane w publikowanych dokumentach epizodyczne czy lokalne reakcje umęczonej pięcioletnią okupacją niemiecką ludności na wkroczenie Armii Czerwonej do Polski. Spodziewano się, że przyniesie ona wolność, często nie wiedziano, jakie plany mają Sowieci wobec Rzeczypospolitej. Rzeczywistość szybko przyniosła rozczarowanie: Armia Czerwona wprawdzie usuwała Niemców z ziem polskich, ale jednocześnie odgrywała rolę parasola ochronnego dla procesu siłowego zaprowadzenia w Polsce komunistycznej dyktatury. Nie bez powodu Józef Stalin jesienią 1944 r. powiedział polskim komunistom: „Gdyby nie było Armii Czerwonej – w tydzień nie byłoby was.”

Przytłaczającej większości Polaków wkroczenie Armii Czerwonej przyniosło nie wyzwolenie, ale nowe, choć niewątpliwie nieporównywalne z okupacją niemiecką zniewolenie. Usiłując postawić stronę polską w pozycji „wdzięczności” za „wyzwolenie” spod okupacji niemieckiej, strona rosyjska powinna pamiętać, że ziemie polskie dostały się pod tę najbardziej chyba brutalną w historii okupację w wyniku układów, zawartych przez Związek Sowiecki i III Rzeszę w sierpniu i wrześniu 1939 r., a istotą tych porozumień było zniszczenie Polski przez oba te totalitarne państwa. Strona rosyjska powinna też zadać sobie pytanie: czy istotnie Polska ma powody do „wdzięczności” wobec stalinowskiej Rosji?

Источник:
http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41149,Komunikat-Instytutu-Pamieci-Narodowej-komentarz-do-opublikowanych-przez-resort-o.html

По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, вряд ли следовало ожидать иного комментария из Варшавы. "Удивила лишь заторможенность желчной реакции его (IPN. – Прим. ред.) "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной армии", – заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Источники:
https://ria.ru/world/20170728/1499355432.html
https://lenta.ru/news/2017/07/28/polandspor/ 

Опубликовало ли Минобороны России «исторические факты»?.. Конечно, нет. В чем «уникальность исторического проекта официального сайта Минобороны России»? В тщеславии… 

Чувство глубокой грусти охватывает Кукольника, когда он сидит на подмостках и смотрит на Ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, влюбляются и изменяют, кто плачет, а кто радуется; здесь курят, плутуют, дерутся и пляшут под пиликанье скрипки; здесь шатаются буяны и забияка, повесы подмигивают проходящим, женщинам, жулье шныряет по карманам, полицейские глядят в оба, шарлатаны (не мы, а другие, – чума их задави) бойко зазывают публику; деревенские олухи таращатся, на мишурные наряды танцовщиц и на жалких, густо нарумяненных старикашек-клоунов, между тем как ловкие воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак. Да, вот она, Ярмарка Тщеславия; место нельзя сказать чтобы, назидательное, да ж не слишком небелое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. А посмотрите вы на лица комедиантов и шутов, когда они не заняты делам и Том-дурак, смыв со щек краску, садится полдничать со своей женой и маленьким глупышкой Джеком, укрывшись, за серой холстиной. Но скоро занавес поднимут, и вот уже Том опять кувыркается через голову и орет во всю глотку: "Наше вам почтение!"… Уильям Мейкпис Теккерей. Ярмарка тщеславия. Роман без героя.

Дополнительно см.:
http://ipn.gov.pl/pl/archiw/bazy-danych

Комментариев нет:

Отправить комментарий